Onderhoud en inspectie


Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering, daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten inspecteren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. De Arbowet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen.

De regelgeving geeft duidelijk aan dat de ondernemer / werkgever ten alle tijden verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installatie in zijn of haar bedrijfspand.

Daarom moet uw elektrotechnische installatie voldoen aan de norm NEN 3140. In deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. U moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd.

Een van de middelen om tot een elektrische installatie te komen die aan alle eisen voldoet, is een periodieke inspectie of keuring van de betreffende installatie.

U moet aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (aansprakelijkheid, schade etc.)

MBE kan er voor zorgen, dat gebleken knelpunten snel en vakkundig worden opgelost. Wij zijn op de hoogte van normeringen, technische richtlijnen en installatie-eisen en werken zo altijd volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. Bovendien kunnen wij naast veiligheid ook zorgen voor een bedrijfszekere werking. Een deskundig aangelegde en onderhouden installatie maakt uw werk en leven een stuk plezieriger.
MBE kan u behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen en dit ook in de toekomst te blijven doen.

Wilt u weten wat MBE m.b.t. onderhoud en inspectie van elektrotechnische installaties voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en ori├źnterende kennismaking.