Zonnepanelen 

 

PV-systeem

De energie van de zon kan op verschillende manieren nuttig worden gebruikt. Als lichtbron, maar ook voor elektriciteitsproductie. Zonne-energie genaamd zonnestroom (foto voltaïsche zonne-energie, kortweg PV): zonnecellen vangen zonlicht op en zetten dit rechtstreeks om in elektriciteit. Deze zonne-energie werkt zowel bij diffuus als bij direct zonlicht, maar bij directe instraling is de opbrengst natuurlijk wel hoger. Een zonnestroomsysteem, ook wel PV-systeem genoemd, bestaat uit vier hoofdbestandsdelen: zonnepanelen, een omvormer, een ondersteuningsconstructie en bekabeling. Bij een aan het elektriciteitsnet gekoppeld zonnestroomsysteem wordt de gelijkspanning van de PV-panelen omgevormd tot de normale wisselspanning die rechtstreeks aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Dat gebeurt via een omvormer. 

 

Terug leveren energie 

Wanneer de verbruikers minder elektriciteit verbruiken dan de zonnepanelen leveren, wordt het overschot op het net gestuurd. Bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug wanneer u minder elektriciteit gebruikt dan het PV-systeem levert. Alleen de nieuwste elektronische meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het verbruik als de terug levering van energie en in zowel het dag- als nachttarief. Voor het terug leveren van de energie die uw zonnepaneel teveel produceert, kunt u een vergoeding krijgen. Levert u minder dan 5000 kWh per jaar terug? Dan wordt uw terug levering van uw verbruik afgetrokken. Dit heet salderen.

 

Subsidie voor zonnepanelen 

Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie kunt u aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL. De regeling loopt tot en met 2013.
Voor grootschalige zon-PV projecten (met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) of zonnewarmtesystemen (meer dan 100 m2) kan subsidie worden aangevraagd in de  SDE+ regeling.  

 

Vergunningen 

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel gelden bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van het zonnepaneel hetzelfde zijn als die van het dak. Wie niet voldoet aan alle voorwaarden, krijgt te maken met het bestemmingsplan. In dat geval is een vergunning nodig.

 

Wilt u weten wat MBE m.b.t. het installeren van zonnepanelen voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.