Huis installatie


Ieder huis heeft een elektrotechnische installatie, deze bestaat eenvoudig gezegd uit schakelaars, wandcontactdozen en een groepenverdeling.

De hierboven genoemde onderdelen zijn voor iedereen zichtbaar, ze worden met elkaar verbonden door draden die geïnstalleerd zijn in buizen.

Bij nieuwbouw van woonhuizen wordt de elektrotechnische installatie meestal aangeboden door de bouwkundige aannemer.

De installatie wordt in het bestek dan vaak omschreven dat deze volledig voldoet aan de NEN 1010.
Een nieuwe installatie die voldoet aan de NEN 1010 betekent in de praktijk dat er een installatie aangeboden wordt die volgens richtlijnen is aangelegd en bestaat uit de MINIMALE aantallen van wandcontactdozen en verlichtingspunten.

Voor een installatie volgens de minimale voorwaarden kunt u ook terecht bij MBE, wij zorgen dat deze minimale installatie perfect werkend en keurig afgewerkt wordt opgeleverd met dezelfde garanties als een luxere installatie.

Ook geldt bij een minimale installatie de mogelijkheid deze uit te breiden met extra aansluitpunten, en dat gebeurt niet tegen vaste hoge prijzen maar tegen vaste prijzen die gebaseerd zijn op de tijd die er voor nodig is plus het benodigde materiaal.

Wanneer u meer verwacht van een installatie, bijvoorbeeld meerdere aansluitpunten of inbouwspots dan gaat u samen met MBE om de tafel zitten om alle ruimtes van uw huis door te nemen waarbij u aangeeft wat
u graag zou willen en wij zorgen dat dit technisch mogelijk wordt gemaakt.

Tijdens dit gesprek delen wij met u onze ervaring in de elektrotechniek zodat er aan het eind van het voortraject een duidelijk plan van aanpak is en u er zeker van kunt zijn dat de plannen die u heeft voor uw installatie straks ook waarheid wordt.

Wilt u weten wat MBE m.b.t het installeren van de huisinstallatie t.b.v.
uw te renoveren of nieuw te bouwen woonhuis kan betekenen?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.